7/26/2016

Sao Ta..?

                                                                                  anh minh họa.


       Sao sao thấy vắng vắng.
      Trống trống mọi quanh quanh.
      Ta ta cùng bóng bóng.
      Sáng sáng tối hiu hiu.
      Buồn buồn thêm nhớ nhớ.
      Nói nói cùng ai ai.
      Thôi thôi đời thế thế.
      Cười cười với ta ta..!

6/12/2016

Lời Đò

Gió đưa. sóng đẩy. mây trôi.
Trăng soi có tận. lòng đò sang ngang.
Đêm khuya. chèo chóng. giang nang.
Đưa duyên. phận khiếp. tấm thân làm đò.
Đò già vẫn ở ven sông.
Giang nang không ngại. sợ sông cạn dần...

5/20/2016

Thù Được...!


       

                    Có quan nho nhỏ.
              Vào quán nhậu nhỏ.
              Bán tạm lề đường.
              Ly chẳng kịp nâng.
              "áo Tào" chợt thấy.
              Lòng thù nổi dậy.
              Mặt đỏ bùng tai.
              Quát tháo một hơi.
               Chẳng kiên chẳng nể.
               Dù già hay trẻ.
               Khách thấy vui vui.
               Vì còn chút vương .
                Tình yêu đất nước.
                Thù được "áo Tào"....

11/24/2014

SAO KHÔNG...!Chiều chiều. hướng mắt .về nam.
Nơi phương chốn ấy. có đàn cháu yêu.
Đường đi. nào có. chông chênh.
Chim bay vô được. tôi về thì không..!
Đứng nhìn. từng cụm. mây trôi.
Gió ơi.! đừng thổi. mây ơi.!  tạm dừng.
Đừng mang. mưa lạnh. đến vùng.
Cháu yêu yên giấc. canh thâu mộng nhiều...! 


11/13/2014

Dễ Mà...! Con sinh. bà huyện. vào nuôi.
Ở nhà lũi hủi. ra vô một mình.
Ngoài sân. con chó nằm im.
Trong nhà rộn rã. ti vi ồn ào.

Đến trưa. xuống bếp.trổ tài.
Canh rau trứng luộc. xong ngay dễ mà.
Dọn lên. trịnh trọng. bữa trưa.
Tự ăn . tự ói. chê luôn lấy mình.

Nghỉ sao. chuyện bếp. chẳng tài.
Sau này quyết chí. học bà mà thôi.
Nghĩ đi. nghĩ lại. tuổi già.
Chuyện ông bà táo. vịn bà cho suôn...!

9/08/2014

MƯA...!
Mưa Nha Trang.
                chiều nay,  buồn man mác.
Người đi rồi.
             để lại vết, thương đau.
Sao chợt đến.
             rồi đi,  như cơn gió.
Để người ngồi .
               trông ngóng. bóng người đi..
 Nơi chốn ấy.
               nắng nhiều, hay rất ít.
 Đón người về,
                 giử hộ.. bước chân quê..