7/26/2016

Sao Ta..?

                                                                                  anh minh họa.


       Sao sao thấy vắng vắng.
      Trống trống mọi quanh quanh.
      Ta ta cùng bóng bóng.
      Sáng sáng tối hiu hiu.
      Buồn buồn thêm nhớ nhớ.
      Nói nói cùng ai ai.
      Thôi thôi đời thế thế.
      Cười cười với ta ta..!

1 nhận xét:

 1. Anh đi đâu lâu lâu
  Chẳng thấy vô chơi nhà
  Em nay vượt đường xa
  Lần tìm vết chân cũ
  Bụi thời gian đã phủ
  Đến nhà anh tối rồi
  Ngơ ngẫn một mình thôi
  Đành lẳng lặng lại ra về

  Trả lờiXóa